skip to Main Content
 • Kalkyluppdrag
  • 2 st hall + kontor
 • Projektledning padelhall
 • Projektledning solceller industri
 • Projekteringsledning
  • Äldreboende
  • 3 st Lägenhetsbostäder
  • 2 st lagerhallar
  • Förskola
  • Idrottshall
 • Upphandling och byggledning
  • 1 st bostadsrättsförening
  • 1 st förskola
  • 1 st småbostad
 • Ritningsuppdrag
  • 2st Bygglovsritning fasad