skip to Main Content
Pil

Byggrådgivning

Kunskap och stöd som säkerställer rätt resultat i ert byggprojekt

Pil

Kalkylarbete

Upprättande av bygg- och produktionskalkyler i och under byggskedet.

Pil

Bygglov och bygganmälan

Vi hjälper er ta fram underlag för bygglovsansökan, bygganmälan och kontakt med stadsbyggnadskontoret.

Pil

Projekteringsledning

Ledande och drivande i projekteringen fram till bygghandling.

Pil

Entreprenadupphandling

Upprättande av förfrågningsunderlag för anbudsinbjudan till entreprenörer. Utvärdering och granskning av inkomna anbud. Upprättande av upphandlingsprotokoll och entreprenadavtal.

Pil

Projekt- och byggledning

Projektledning med ansvar för hela eller delar av entreprenaden. Byggledning med planering och uppföljning av olika yrkesgruppers arbete.

Pil

Förenklade ritningsuppdrag

Vi hjälper till att ta fram bygglovshandlingar, planritningar och ritningar efter dina önskemål till ditt kommande byggprojekt.

Pil

Kontrollansvarig PBL

Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. Upprättande av kontrollplan och uppföljning av entreprenörers egenkontroller, intyg och protokoll.

Pil

Besiktning

Besiktning och kontroll av utfört arbete i olika skeden av byggprocessen. Såsom förbesiktning, slutbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning.

Pil

Installationssamordning

Samordning av projektörernas och installatörernas arbete för att säkerställa kundens ekonomiska, drifttekniska och estetiska krav.

Pil

Drönarflygning

Besiktning, kontroll eller dokumentation av fastighet eller annat objekt från luften med drönare. Flygningar kan göras innan, efter utfört arbete eller under byggprocessen för att dokumentera olika skeden.

Kontakta oss

Vi hanterar era byggkrav till verklighet och säkerställer kvalitet och ekonomi i rätt tid.